Tarief

Een reguliere behandeling duurt circa 45-60 minuten en bedraagt € 62,50.

De eerste afspraak zal inclusief een intakegesprek ingepland worden en duurt circa 60 minuten, het tarief hiervoor wijkt niet af van het tarief van een reguliere behandeling.

Er kan een afwijkend tarief overeengekomen worden. Denk hierbij aan een intensief behandeltraject van meerdere kortdurende behandelingen binnen een kort tijdsbestek.

Vergoedingen

De behandeling wordt door de meeste aanvullende verzekeringen grotendeels vergoed aangezien ik aangesloten ben bij de NVA (de Nederlandse Vereniging voor Acupuncturisten). Op deze lijst van de NVA kun je terugvinden welke vergoeding jouw zorgverzekeraar biedt. Aangezien deze vergoeding plaatsvindt vanuit de aanvullende verzekering valt deze vergoeding buiten het eigen risico.

Facturatie

Na de behandeling wordt er een factuur naar je mail-adres gestuurd. Deze digitale factuur kun je direct indienen bij je zorgverzekering ter declaratie.